Aktualności
strona: 1

Idea powstania naszego ruchu pojawiła się 30 stycznia 2014 roku w trakcie warsztatu Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego, którego tytuł brzmiał „Jaka ESK ma sens?”. W opracowaniu wstępnego kształtu projektu wzięli udział uczestnicy spotkania organizacyjnego ruchu Obywatele ESK, w dniu 6 lutego 2014.
Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest uruchomienie społecznego ruchu, który będzie partycypował w przygotowaniach ESK 2016. Niemniej istotne, a może nawet i ważniejsze jest również to, jak będzie rozwijała się aktywność...

Projekt "Świat i ja - pakiet do edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla dzieci w wieku 5-9 lat i ich rodzin" będzie realizowany od sierpnia 2010 na terenie całego kraju.

Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją zakończonej z sukcesem poprzedniej edycji która ukazała się pod nazwą "Magiczne pudełko".

Kluczowym narzędziem kampanii jest pomoc dydaktyczna o zastosowaniu domowym oraz szkolnym/przedszkolnym - pakiet "Świat i ja".

Więcej na podstronie projektu 

 

więcej...

Aktywne miasta to projekt służący mobilizowaniu mieszkańców miast do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. U podstaw naszego projektu leżą następujące przekonania:

  • Problemy, jakie dotykają naszych miast, choć niejednokrotnie mają zasięg ogólnokrajowy czy nawet globalny, są nie do rozwiązania, jeśli nie uporamy się z nimi na poziomie lokalnym naszego miasta.
  • Rozwiązanie każdego problemu wymaga współpracy międzysektorowej (samorządów, obywateli i organizacji...