Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
EKOPASJA
Opis Kampaniido góry strony
Prowadzony przez Nową Ideę projekt www.ekopasja.pl obejmuje pięć obszarów tematycznych:
Reklama – wpływ marketingu komercyjnego na konsumpcyjny styl życia.
Zakupy – wpływ wyborów konsumenckich na środowisko.
Dom – wpływ gospodarstwa domowego na środowisko naturalne.
Odpady – gospodarka odpadami w domu i w gminie.
Aktywizacje – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Porządek tematyczny jest skrzyżowany z porządkiem wartości poprzez zastosowanie Sześciu sposobów na lekką stopę – hierarchicznie ułożonych sposobów postępowania wobec środowiska – przemyśl, odrzuć, zredukuj, użyj ponownie, napraw, odzyskaj. Dzięki uporządkowaniu zagadnień według klucza tematycznego i wartości, uczestnik otrzymuje mapę sposobów oddziaływania domu / rodziny na środowisko. Mapa uświadamia ścisły związek występujący pomiędzy postawą domowników wobec środowiska naturalnego i stylem życia przez nich preferowanym.
Głównymi celami projektu są:
• Ograniczenie negatywnego oddziaływania domu i rodziny na środowisko naturalne;
• Spopularyzowanie wzorów zrównoważonej konsumpcji;
 
Zapraszamy na stronę projektu www.ekopasja.pl