Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Magiczne pudełko
Opis Kampaniido góry strony

PROJEKT "MAGICZNE PUDEŁKO - ZESTAW DO EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA DZIECI W WIEKU 5-9 LAT I ICH RODZIN”

Projekt “Magiczne pudełko - pakiet do edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla dzieci w wieku 5-9 lat i ich rodzin” będzie realizowany w 8 województwach.

Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją zakończonej z sukcesem edycji pilotażowej realizowanej w 7 województwach w latach 2005/06.

Kluczowym narzędziem kampanii jest pomoc dydaktyczna o zastosowaniu domowym oraz szkolnym/przedszkolnym - Magiczne pudełko. Ponad 500 nauczycieli, rodzice, dzieci, doradcy metodyczni używało i oceniało MP w poprzedniej edycji. Dzięki ich uwagom, planujemy przekazać uczestnikom obecnej kampanii udoskonaloną i jeszcze skuteczniejszą pomoc edukacyjną - MP II.

Aby wzmocnić przekaz zawarty w MP w projekcie edukacyjno-aktywizującym zostały wykorzystane następujące narzędzia:

- warsztaty z doradcami metodycznymi,

- spotkania warsztatowe z nauczycielami,

- spotkania z rodzicami,

- zajęcia z dziećmi,

- elektroniczny odpowiednik MP dla starszych dzieci.

Do współpracy są zaproszone ośrodki metodyczne, przedszkola, szkoły. Zostanie uruchomiona internetowa strona projektu zawierająca m.in. mapę partnerów projektu, materiały w wersji PDF, program “Generator komiksów”.

Projekt dotyczy następujących zagadnień:

- zasad zrównoważonego rozwoju przełożonych na codzienną praktykę w domu oraz w szkole,

- edukacji konsumenckiej w aspekcie promocji zachowań i zasad ograniczających negatywny wpływ konsumpcji na środowisko,

- wzmocnienia umiejętności komunikacyjnych, współpracy, harmonijnego działania w grupie (w rodzinie oraz grupie rówieśniczej)

- edukacji prozdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, niewpływającej negatywnie na środowisko (turystyka rowerowa, agroturystyka)

Przebieg Kampaniido góry strony

Pierwsza edycja miała miejsce w 2005 roku.

Druga edycja startuje w 2007. Obok poprawionego pakietu oferujemy także komputerową grę do układania komiksów.