Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Organizacja projektu
Wprowadzeniedo góry strony

Projekt jest realizowany kaskadowo

  • Trenerzy stowarzyszenia organizują szkolenia dla doradców metodycznych.
  • Doradcy organizują szkolenia dla nauczycieli, z którymi współpracują.
  • Nauczyciele prezentują projekt na spotkaniach z rodzicami i realizują materiał przewidziany dla przedszkoli i szkół.
  • Dzieci wypożyczają opracowane dla nich pakiety do domów. Tam grają, bawią się, rozwiązują przygotowane dla nich zadania.
  • Rodzice korzystają ze wsparcia internetowego.

Harmonogram

Działania podzielone są na dwa etapy. Pierwszy w roku szkolnym 2010 / 2011. Drugi w roku 2011 / 2012

ETAP I - rok szkolny 2010 - 2011

od 15 VIII do 20 X 2010 Przyjmowanie zgłoszeń od doradców metodycznych i nauczycieli  
od 6 IX 2010

Szkolenia dla doradców metodycznych organizowane w kilkunastu miastach na terenie kraju.

 
od 1 X 2010 Dystrybucja pakietów dla nauczycieli i  4 pakietów dla dzieci  
od 15 X 2010 Rozpoczynanie realiuzacji projektu przez nauczycieli  
od 15 XI 2010 Uruchomienie strony internetowej projektu  
IV 2011 Konkurs dla uczestników projektu  
V 2011 Zjazd najbardziej aktywnych uczestników projektu  
V - VI 2011 Ewaluacja pierwszego etapu projektu  
     
ETAP II - rok szkolny 2011 - 2012  
od 1 IX 2011

Szkolenia dla metodyków i nauczycieli prezentujące dwa kolejne pakiety dla dzieci i nowe materiały dla nauczycieli

 
od 15 IX 2011
Dystrybucja 2 kolejnych pakietów dla dzieci i dodatkowych mateiałów dla nauczycieli
 
od IX 2011 Kontynuacja działań w szkołach i domach  
III 2012 Drugi zjazd najbardziej aktywnych uczestników projektu  
IV 2010 Drugi konkurs dla uczestników projektu  
V - VI Ewaluacja drugiego etapu projektu