Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Skuteczna polityka ekologiczna
Wprowadzeniedo góry strony
Od września 2008 roku realizowany jest projekt "Skuteczna polityka ekologiczna". W ramach projektu przeprowadzono badania polityk ekologicznych gmin dolnośląskich i śląskich ze szczególnym uwgzlędnieniem odpadów i edukacji ekologicznej.
Przebieg Kampaniido góry strony
Przedsięwzięcie złożone było z następujących etapów:

1. Wytypowanie 16 zróżnicowanych gmin.

2. Przeprowadzenie badań obejmujących zgromadzenie dokumentów dotyczących polityk ekologicznych, gminnych konkursów dotacyjnych, przeprowadzenie rozmów z urzędnikami i politykami samorządów, przedstawicielami organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych.

3. Analiza zebranego materiału i opracowanie raportów.