Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Pakiet "Magiczne pudełko"
Wprowadzeniedo góry strony

Adresatami bezpośrednimi projektu są dzieci w wieku 5 – 9 lat i ich rodziny.

Adresatami pośrednimi są nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele kształcenia zintegrowanego.

MAGICZNE PUDEŁKO

MP jest innowacyjną rodzinną grą towarzyską a zarazem pomocą dydaktyczną znajdującą zastosowanie w przedszkolach i szkołach.

CEL: Ma na celu edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych działań członków rodziny dla zablokowania konsumpcyjnego stylu życia poprzez wzmocnienia więzi rodzinnych oraz zdrowia. Harmonia w relacjach ze środowiskiem naturalnym jest bowiem nieodłącznie powiązana z harmonią w rodzinie, ze środowiskiem społecznym i z dbałością o swoje zdrowie. Dziecku zostaje przekazane przesłanie, że nie można odłączyć poczucie troski o samego siebie, swój rozwój i zdrowie oraz więzi z rodziną od zainteresowania i troski o stan przyrody. Wykształcając w dziecku potrzebę realizowania takich wartości jak aktywność, chęć współpracy, troska, otwartość uaktywniamy te wartości także w kierunku dbałości o środowisko naturalne. Stan przyrody wpływa bowiem na jakość naszego życia, tak jak i nasze relacje z innymi ludźmi czy stan naszej zdrowotności.

TEMATYKA: Obrazki na puzzlach oraz zagadnienia w Kolorowance i Książeczce dla dzieci podzielone są na 5 tematów: zdrowie, życie rodzinne, relacje z rówieśnikami, środowisko i konsumpcja. Każdy obszar tematyczny zawiera 7 opozycji (skontrastowane zachowania pozytywne i negatywne).

ELEMENTY "Magicznego pudełka":

⧫ 70 unikalnych puzzli z obrazkami

⧫ kolorowanka dla dzieci 5-7 lat,

⧫ książeczka dla dzieci w wieku 7–9 lat,

⧫ broszura dla rodziców i nauczycieli,

⧫ pionki, kostka,

⧫ pudełko z przegródkami,

⧫ dyplomy.

Integralną częścią „Magicznego pudełka” są puzzle. Dają one dziecku możliwość ułożenia tysięcy różnych plansz. Nie wszystkie plansze będą w równym stopniu spełniały swoje zadanie jako plansze do gry. Dziecko ma więc sposobność przeprowadzania analiz, jakie warianty są lepsze, a jakie gorsze.

Do zagadnień przedstawionych na opozycyjnych parach puzzli młodsze dzieci wprowadzane są poprzez kolorowankę, gdzie dla każdej opozycji opracowane są zadania do realizacji. Starsze dzieci zaś otrzymują książeczkę z trudniejszymi zadaniami i poszerzoną informacją. Dodatkowo w skład pakietu wchodzi broszura metodyczna dla nauczycieli i rodziców.

Kolorowanka i książeczka mogą być traktowane również jako samodzielna pomoc dydaktyczna. Wprowadzenie wielojęzycznych poleceń (w j. niemieckim, angielskim i polskim) dodatkowo podnosi atrakcyjność kolorowanki i książeczki. Kolorowanki i książeczki są dostosowane formatem do łatwego kserowania wybranych ćwiczeń dla dowolnej ilości dzieci.

ATUTY I INNOWACYJNOŚĆ UDOSKONALONEJ WERSJI MP:

„Magiczne pudełko” proponuje edukację dla zrównoważonego rozwoju, dlatego wraz z postawą prośrodowiskową kształtuje umiejętności umożliwiające efektywną współpracę, sprzyjające działaniom dla wspólnego celu, m.in. poprawianie kompetencji komunikacyjnych, które są podstawowym warunkiem skutecznej współpracy. Zawiera obszerny przekaz, który jest zaprezentowany za pomocą prostych ćwiczeń, zadań, wskazówek do realizacji w domu oraz w grupie. W atmosferze zabawy dziecko uczy się, jak najefektywniej wykorzystywać narzędzie komunikacji, jak unikać podstawowych błędów. Dziecko na całe życie dostaje podstawowe wskazówki, które bardzo ułatwiają harmonijną współpracę w grupie. Prowadzi to do polepszenia relacji z otoczeniem a także lepszego zaspokajania własnych potrzeb.

MP proponuje zróżnicowane sposoby dotarcia do dziecka: poprzez grę, zabawy w grupie z wykorzystaniem puzzli, gry symulacyjne, wykorzystanie broszur, współpracę z rodzicami i zabawę w domu oraz samodzielne projektowanie komiksów z wykorzystaniem komputera (generator komiksów do którego MP jest wprowadzeniem. Atutem i innowacją projektu jest także zachęta dzieci do samodzielnego podejmowania decyzji. Zamiast jednoznacznych odpowiedzi, dziecku pozostawia się wybór. W ten sposób kształtowane jest jego poczucie odpowiedzialności i zmysł krytyczny.

MP pozwala dziecku podjąć unikalną rolę „nauczyciela swoich rodziców”. Dziecko nie tylko jest osobą uczącą się, ale także przekazującą nabytą w przedszkolu czy szkole wiedzę oraz entuzjazm swoim rodzicom czy rodzeństwu. To dziecko zachęca tutaj swoich rodziców do uczestnictwa, motywuje do gry, sprawdzenia swojej wiedzy oraz zmiany postaw. Ta rola powierzona dziecku daje mu poczucie odpowiedzialności i zachęca także do zmiany swoich zachowań. Taki efekt umożliwia wypożyczanie pakietów do domów.

Magiczne pudełko zakłada, że ta zmiana postaw możliwa jest tylko, gdy członkowie rodziny wzajemnie się wspierają i utwierdzają w powziętych postanowieniach. Jeżeli dziecko nie otrzymuje zachęty w domu do zmiany zachowań lub, gdy zachowania promowane w szkole/przedszkolu są sprzeczne z tymi domowymi, i nie zyskują tam aprobaty, szanse na zmianę maleją. Dlatego MP uwzględnia nie tylko poziom szkoły/przedszkola, ale także za pośrednictwem nauczycieli i dzieci włącza rodziców, przekraczając barierę klasy. Również rodzice w trakcie trwania dystrybucji nabywają podstawową wiedzę na temat polepszenia sposobów porozumiewania się z dzieckiem. Spotkanie przy zabawach i grze „Magiczne pudełko” jest okazją do zmiany postaw - obydwie strony wzajemnie siebie motywują i wspierają. Rozwinięcie zagadnień zawartych na puzzlach znajduje się w Kolorowance adresowanej do młodszych dzieci, Książeczce dla starszych dzieci, Broszurce dla rodziców i nauczycieli.

A. Zmiana zachowań dzieci i ich rodzin na aktywne i przyjazne w stosunku do środowiska naturalnego, zdrowia i środowiska społecznego poprzez:

⧫ zyskanie wiedzy o mniej uciążliwych dla środowiska naturalnego codziennych zachowaniach oraz sposobach aktywnego zapobiegania jego degradacji

⧫ zmniejszenie oddziaływania konsumpcyjnych wzorców życia na rodzinę

⧫ wspomaganie samodzielności i myślenia krytycznego u dzieci

⧫ dostarczenie do szkół podstawowych i przedszkoli pomocy dydaktycznych do realizowania zajęć z zakresu zrównoważonego rozwoju

⧫ współpraca przedszkoli, szkół i domów w działaniu na rzecz środowiska naturalnego, zdrowia i kształtowania postaw prospołecznych i prorodzinnych

B. Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez:

⧫ polepszenie kompetencji komunikacyjnych członków rodziny

⧫ tworzenie sytuacji sprzyjających integracji rodziny

⧫ podwyższenie jakości zaspokojenia potrzeb dziecka przez rodzinę

⧫ wszechstronny rozwój dziecka