Obywatelska Stolica Kultury 2016+

Idea powstania naszego ruchu pojawiła się 30 stycznia 2014 roku w trakcie warsztatu Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego, którego tytuł brzmiał „Jaka ESK ma sens?”. W opracowaniu wstępnego kształtu projektu wzięli udział uczestnicy spotkania organizacyjnego ruchu Obywatele ESK, w dniu 6 lutego 2014.
Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest uruchomienie społecznego ruchu, który będzie partycypował w przygotowaniach ESK 2016. Niemniej istotne, a może nawet i ważniejsze jest również to, jak będzie rozwijała się aktywność kulturalna miasta po roku 2016. ESK traktujemy jako dobry pretekst do zrywu. Chcemy wykorzystać te nasze 5 minut, gdy kultura jest w centrum uwagi, na rzecz poprawy reguł współpracy pomiędzy obywatelami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i urzędami samorządowymi.
Nasz cel będziemy realizować zatem zarówno poprzez wspieranie organizatorów ESK 2016, jak i inicjowanie działań niezależnych.

Wspieranie organizatorów ESK 2016

Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Urząd Miasta, wyznaczone przezeń do tego celu Biuro Festiwalowe Impart oraz Rada Kuratorów.
W dyskusjach publicznych i środowiskowych pojawia się wiele głosów krytykujących przebieg przygotowań do ESK 2016 i sugerujących bardziej efektywne rozwiązania.
Kładziemy nacisk na konstruktywne rekomendacje wypracowywane w ramach otwartych spotkań eksperckich. Zapraszamy każdego, kto czuje się kompetentny i zechce poświęcić swój czas na zespołową pracę nad rekomendacjami usprawniającymi organizację ESK 2016.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy w czwartek 20 lutego o godzinie 17.30 w Instytucie Kulturoznawstwa, ul. Kuźnicza 49, p. 209. Spotkanie będzie dwuczęściowe.
Pierwsza część będzie miała charakter swobodnej wymiany idei, pomysłów, refleksji.
W drugiej części będziemy pracować w dwóch grupach nad:
koncepcją efektywnych, dwustronnych sposobów komunikacji z Kuratorami,
formułą konkursu na projekty społeczne (konkursy mają być ogłaszane co kwartał).

Partnerskie przedsięwzięcia niezależne

Organizatorzy ESK musieli przeprowadzać selekcję projektów pod kątem ich spójności i zgodności z przewodnimi hasłami takimi jak Przestrzenie piękna czy Kultura głęboka. W dodatku nie wszystkie dobre projekty będą realizowane z uwagi na ograniczenia budżetu ESK.
W drugim cyklu spotkań będziemy zatem ułatwiać realizację ważnych projektów niezależnie od aprobaty ESK, ale dzięki udziałowi, wsparciu zainteresowanych osób, instytucji i organizacji.
Każdy z nas może zarówno zgłosić swój pomysł, wziąć udział w dyskusji nad nim lub przyłączyć się do zespołu wdrażającego go w życie.
Podczas spotkania organizacyjnego i na forum Interesariusze ESK zostały zgłoszone do tej pory następujące tematy:

  • Ewaluacja i promocja społecznych projektów zgłaszanych w ramach ESK
  • Nowe Żerniki - flagowy projekt ESK
  • Romowie w „wielokulturowym” mieście spotkań

Ta lista nie jest zamknięta. Zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji. Każdy zgłoszony temat będzie wcześniej przedłożony do akceptacji przez uczestników spotkań.

Kontakt: Jacek Schindler, Instytut Kulturoznawstwa, idea@uni.wroc.pl
https://www.facebook.com/groups/esk2016