"WPROWADZENIE"

Aktywne miasta to projekt służący mobilizowaniu mieszkańców miast do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. U podstaw naszego projektu leżą następujące przekonania:

  • Problemy, jakie dotykają naszych miast, choć niejednokrotnie mają zasięg ogólnokrajowy czy nawet globalny, są nie do rozwiązania, jeśli nie uporamy się z nimi na poziomie lokalnym naszego miasta.
  • Rozwiązanie każdego problemu wymaga współpracy międzysektorowej (samorządów, obywateli i organizacji obywatelskich, firm i instytucji). Każdy z partnerów społecznych dysponuje innymi, wzajemnie uzupełniającymi się atutami.
  • Żadne ustawy, przepisy nie zmienią naszej rzeczywistości, jeśli zbiorowości nie pociągną za sobą ludzie z wyobraźnią i misją wprowadzenia zmiany.
  • Najlepsza inicjatywa pozostanie martwa, jeśli nie uzyska przekonywującego wsparcia obywateli.
  •  

Wziąwszy to pod uwagę opracowaliśmy niniejszy serwis "Aktywne miasta". Budując serwis przyjęliśmy następujące zasady:

  • Prezentujemy zaangażowanie różnych partnerów społecznych w rozwiązywanie tego samego problemu - samorządy, organizacje, szkoły, firmy.
  • Eksponujemy otwartość do współpracy partnerów społecznych i tym samym zdolność do uruchamiania energii społecznej.
  • Promujemy osoby, a nie tylko instytucje, firmy, organizacje, w jakich one działają.
  •