Powrót do strony o nas Czym się zajmujemy
Stowarzyszenie Nowa Idea

Stowarzyszenie Nowa Idea

Jako stowarzyszenie działamy od 1994 (rok rejestracji 1997). Do 2007 roku działaliśmy pod nazwą „Stowarzyszenie Eko Idea”.
Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu konsumpcyjnemu stylowi życia wyrażającemu się w budowaniu pozycji społecznej i więzi międzyludzkich, w oparciu o nabywanie rzeczy. Promujemy budowanie
tożsamości, stylu życia rodziny, wizerunku społeczności lokalnej w oparciu o wybory, zachowania mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego i własną aktywność społeczną i kulturalną.

1. W pierwszym okresie działalności, zorganizowaliśmy około 300 wystaw edukacyjnych Świat opakowany
i Odpakujmy świat. Wystawy miały na celu ograniczenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne oraz promocję zrównoważonych wzorów konsumpcji. Nasze wystawy realizowane były,
między innymi, w Sejmie RP, w Urzędach Wojewódzkich, np.: w Poznaniu, w uzdrowiskach, w halach dworcowych, np.: we Wrocławiu, w Warszawie, w sklepach, w kinach, w galeriach artystycznych.
Wystawę „Świat opakowany”, zorganizowaną we Wrocławskim Arsenale, w czasie dwu miesięcy jej trwania obejrzało ponad 15 tysięcy zwiedzających.

2. Jesteśmy współautorami Zielonego pakietu – multimedialnego zestawu materiałów edukacyjnych z
zakresu edukacji ekologicznej, dla gimnazjów. Zielony pakiet trafił do większości gimnazjów w Polsce i doczekał się wydań w ośmiu innych krajach europejskich. Na użytek Zielonego pakietu opracowaliśmy
koncepcję działów „Odpady” i „Wartości” oraz zawarte w nich scenariusze zajęć. Ponadto, w Pakiecie znajduje się nasz cykl filmów edukacyjnych pn.: „Więcej czy lepiej”.

3. Jesteśmy autorami Magicznego pudełka – pakietu materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku 5 – 9
lat i ich rodzin. Tematycznie Magiczne pudełko obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji dzieci z rodzicami i z rówieśnikami, zagadnienia środowiskowe i zdrowego stylu życia oraz zagadnienia dotyczące wyborów konsumenckich. Poprzez Magiczne pudełko wprowadziliśmy innowacyjną metodykę współpracy między przedszkolem, szkołą a domem w procesie aktywnej edukacji dzieci. Magiczne pudełko trafiło do ponad 1600 przedszkoli i szkół w Polsce.

4. Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy projekty działań, scenariusze lekcji, filmy dotyczące wpływu
komercyjnej reklamy na jakość życia. Wydaliśmy książeczkę REKLAMAcje, dzięki której młodzi ludzie
odkrywają nieuświadamiane mechanizmy uzależniania od reklamy komercyjnej.

5. Dużą wagę przywiązujemy do działań adresowanych do społeczności lokalnych. Od 2001 r. realizujemy,
we współpracy z samorządami lokalnymi, projekty pn.: Ekologiczna edukacja i aktywizacja
społeczności lokalnych. We wszystkich miastach, w których projekty były realizowane, do działań na
rzecz społeczności lokalnej zachęcaliśmy młodzież ucząc ją równocześnie współpracy z podmiotami
www.aktywnemiasta.pl społeczności lokalnej.

6. Realizujemy również projekty służące lepszej współpracy partnerów lokalnych na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Wśród nich projekt „Skuteczne dotacje – efektywność wspierania organizacji
pozarządowych przez samorządy lokalne” i „Skuteczna polityka ekologiczna – poprawa lokalnej
współpracy międzysektorowej dla realizacji celów ekologicznych”.

Wydawnictwa
1994, Świat opakowany – książeczka o wpływie opakowań na środowisko naturalne
1996, Świat opakowany 2, j.w.
1998, Odpakujmy świat, j.w.
1998, Edukacyjne okładki na zeszyty szkolne – dwie edycje, o łącznym nakładzie 300.000 egzemplarzy.
1999, Więcej czy lepiej – cykl 10 filmów edukacyjnych, dwukrotnie emitowanych w TVP i dystrybuowanych również w
szkołach na kasetach VHS, płytach CD.
2001, Zielony Pakiet – multimedialny pakiet materiałów edukacyjnych dla gimnazjów, wydany przez REC na Europę
Wschodnią i Środkową. Pakiet trafił do większości gimnazjów w Polsce i ośmiu krajów europejskich.
2002, Czasopismo dla młodzieży szkolnej promujące idee zrównoważonego rozwoju, pt.: Trutka – „Nowoczesność”,
„Odpowiedzialność”, „Święto”, „Johannesburg”
2002, Materiały dla nauczycieli realizujących programy z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, pt.:Tlen –
„Nowoczesność”, „Odpowiedzialność”, „Święto”, „Realizacje”
2003, Ocenianie – broszura dla nauczycieli ze scenariuszami zajęć dotyczących edukacji konsumenckiej.
2004, Reklama – broszura dla nauczycieli ze scenariuszami zajęć dotyczących wpływu marketingu i reklamy
komercyjnej na jakość życia i środowisko naturalne.
2005, Magiczne pudełko – pakiet edukacyjny dla dzieci w wieku 5 9
lat i dla ich rodzin promujący życie wg zasad
zrównoważonego rozwoju.
2006, Reklamacje, Wydawnictwo adresowane do młodzieży i nauczycieli poświęcone obszernej analizie zjawiska
reklamy, zawierające scenariusze działań szkolnych i lokalnych.
20072008,
Drugie, poszerzone wydanie Magicznego pudełka. Obie edycje pakietu ukazały się w łącznym nakładzie
15.000 egz.. Były dystrybuowane w przedszkolach i szkołach w całej Polsce.