Czym się zajmujemy
strona: 1

Portal „Aktywne miasta” jest otwarty na wzbogacanie i zarządzanie przez wiele podmiotów jednocześnie. Oznacza to, że lista autorów projektu jest otwarta. Dotyczy to aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu portalu, zarówno na poziomie danego miasta, jak i tematów ważnych dla wielu miast.

Stowarzyszenie Nowa Idea

Jako stowarzyszenie działamy od 1994 (rok rejestracji 1997). Do 2007 roku działaliśmy pod nazwą „Stowarzyszenie Eko Idea”.
Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu konsumpcyjnemu stylowi życia wyrażającemu się w budowaniu pozycji społecznej i więzi międzyludzkich, w oparciu o nabywanie rzeczy. Promujemy budowanie
tożsamości, stylu życia rodziny, wizerunku społeczności lokalnej w...